tel. 00 48 17 788 68 22
Polski  |   English  |   Deutsch  |   Русский  |   Украи́на  |   Română
Nasze produkty
Nasze produkty

O firmie

SAMDEX Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu jest rodzinnym przedsiębiorstwem, powstałym w 2004 r. na bazie osobistych wieloletnich doświadczeń założyciela Spółki w produkcji tworzyw sztucznych. Dziś SAMDEX należy do czołówki europejskich producentów folii ochronnych i taśm samoprzylepnych.

Aktualności

Newsletter
Mielec, 11.10.2016 r. Zaproszenie SAMDEX Sp. z o. o. zaprasza Oferentów do składania ofert na realizację robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową I etap wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej tj. przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, teletechnicznego, kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wody opadowej do rowu, zjazdem z drogi publicznej, drogi wewnętrznej i parkingu oraz ogrodzenia” na działce nr 2974/25 położonej w Mielcu przy ul Inwestorów oraz zjazdu z drogi publicznej i odprowadzenie wody opadowej do rowu na działkach: 2974/15 i 2975/3. Postępowanie na udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie konkursu ofert. Warunki na jakich udzielone zostanie zamówienie, opisane są w Zamówieniu nr 01/2016, które dostępne jest wraz z dokumentacją projektową u Zamawiającego tj. SAMDEX Sp. z o. o. 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 9. Termin składania ofert upływa 16.11.2016 r. o godz. 1200. Miejsce składania ofert w siedzibie Zmawiającego tj.: SAMDEX Sp. z o. o. 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 9 Założono termin realizacji Zamówienia nr 01/2016 na dzień 30 września 2017 r. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 509 025 989