tel. 00 48 17 788 68 22
Polski  |   English  |   Deutsch  |   Русский  |   Украи́на  |   Română

PROJEKTY UE

 

Spółka SAMDEX realizuje projekt nr POIR.03.02.02-00-0583/16, tytuł projektu: „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących produkcji nowego typu oklein bezpiecznych do ochrony produktów wykonanych ze szkła” w ramach Poddziałania 3.2.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Kredyt na innowacje technologiczne.

 

Przetargi związane z tym projektem publikowane są poniżej.

 

 

Mielec, 07.08. 2017 r.

Wyniki postępowania ofertowego.

SAMDEX Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego – ogłoszenie z dnia 25.05.2017 r.- mającego na celu wyłonienie dostawcy „Zbiorników i instalacji do przygotowywania dyspersji wodnych klejów akrylowych dla Spółki SAMDEX” w ramach realizowanego projektu POIR.03.02.02-00-0583/16 uznała, że  Firma WELDING STAR z siedzibą w Dębicy ul. Cmentarna 93A,  złożyła najkorzystniejszą ofertę. Oferta spełniła wymogi ogłoszenia.  W wyniku przeprowadzenia oceny z użyciem kryterium ogłoszeniowego, oferta uzyskała 100 punktów.

 

Dziękujemy wszystkim oferentom  za przygotowanie i złożenie oferty.

 

 

Mielec, 25.05.2017 r.

 

Spółka SAMDEX realizuje projekt nr POIR.03.02.02-00-0583/16, tytuł projektu: „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących produkcji nowego typu oklein bezpiecznych do ochrony produktów wykonanych ze szkła” w ramach Poddziałania 3.2.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Kredyt na innowacje technologiczne. W związku z tym Spółka kieruje zapytanie ofertowe do zainteresowanych oferentów o składanie ofert na dostawę oraz montaż zespołu zbiorników wraz z instalacjami współpracującymi, służących do przygotowywania dyspersji wodnych klejów akrylowych. Wszystkie wymagania dotyczące zamówienia oraz sposobu przygotowania oferty, zamieszczone zostały w załączonym Zamówieniu nr 03-2017. (POBIERZ).

 

Załącznik Nr.1 (pobierz)

 

 

Zapraszamy do skladania ofert:

 

Spółka SAMDEX realizuje projekt nr POIR.03.02.02-00-0583/16, tytuł projektu: „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących produkcji nowego typu oklein bezpiecznych do ochrony produktów wykonanych ze szkła” w ramach Poddziałania 3.2.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Kredyt na innowacje technologiczne. W związku z tym Spółka kieruje zapytanie ofertowe do zainteresowanych oferentów o składanie ofert na dostawę linii produkcyjnej do wytwarzania oklein bezpiecznych do szkła płaskiego oraz tyłów luster z użyciem dyspersji wodnych klejów akrylowych. Wszystkie wymagania dotyczące linii produkcyjnej oraz sposobu przygotowania oferty, zamieszczone zostały w Zamówieniu nr 02/2017. (POBIERZ).

 

Załącznik Nr.1 (pobierz)

 

We invite you to submit offers:

 

SAMDEX Company implements project no. POIR.03.02.02-00-0583/16, project title: “Implementation of R&D works’ results related to production of a new type of safe adhesive for protection of glass products” as part of Sub-measure 3.2.2. of the Smart Growth Operational Programme 2014-2020. Loan for innovative technologies. Therefore the Company makes a request for proposals to all the interested bidders to make offers for delivery of a production line for manufacturing of safe adhesive for flat glass and back sides of mirrors with use of water-based acrylic adhesive dispersion. All the requirements concerning the production line and the way the proposal shall be prepared are included in Order no. 02/2017. (DOWNLOAD).

 

Attachment Nr.1 (DOWNLOAD)